Home

 

 

 

 

Artikel 44     Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 11.3.1, 35.4.1, 36.3.1, 40 onder a en 45.2.3 is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a onder 2o van de Wet op de economische delicten.