Home

 

 

 

Artikel 19     MAATSCHAPPELIJK

19.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor MAATSCHAPPELIJK aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat:
-          ter plaatse van de aanduiding onderwijs gronden uitsluitend zijn bestemd voor onderwijsdoeleinden;
-          ter plaatse van de aanduiding religie gronden uitsluitend zijn bestemd voor religieuze doeleinden;
-          ter plaatse van de aanduiding sport gronden uitsluitend zijn bestemd voor sportdoeleinden;
b          ter plaatse van de aanduiding monument (rijks), voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarde;
c          ter plaatse van de aanduiding zorg, tevens voor zorginstellingen en medische voorzieningen;
met daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen, andere-bouwwerken, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

19.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot MAATSCHAPPELIJK bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

19.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de goothoogte en/of de bouwhoogte mogen/mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte en/of bouwhoogte;

19.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag, indien zij vσσr de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan worden opgericht, niet meer dan 1 m bedragen;
b          in andere gevallen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen.