Home

 

 

 

Artikel 27     VERKEER - RAILVERKEER

27.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - RAILVERKEER aangewezen gronden zijn bestemd voor spoorwegvoorzieningen, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, wegen, parkeervoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en al dan niet gelijkvloerse kruisingen met wegen en water.

27.2                                Bouwvoorschriften

27.2.1                              Op de tot VERKEER - RAILVERKEER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf, niet meer dan 10 m mag bedragen.