Home

 

 

 

Artikel 32     WONEN - BIJZONDER

32.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor WONEN - BIJZONDER aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen in een bijzondere woonvorm, met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven, parkeervoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

32.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot WONEN - BIJZONDER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

32.2.1                              voor hoofdgebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          een hoofdgebouw mag vrijstaand, halfvrijstaand of in een rij worden gebouwd;
c          de goothoogte mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte;
d          de dakhelling mag niet minder dan 0o en niet meer dan 55o bedragen;

32.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag, indien zij vr de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan worden opgericht, niet meer dan 1 m bedragen;
b          in andere gevallen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen.