Home

 

 

 

Artikel 29     VERKEER - VOET-/FIETSPAD

29.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - VOET-/FIETSPAD aangewezen gronden zijn bestemd voor voet- en fietspaden van infrastructurele betekenis, verbindingspaden voor langzaam verkeer, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

29.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - VOET-/FIETSPAD bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 6,5 m mag bedragen.