direct naar inhoud van 1.6 De bij het plan behorende stukken
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

1.6 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Buitengebied' bestaat uit de volgende stukken:

  • 1. toelichting;
  • 2. verbeelding;
  • 3. planregels;
  • 4. losse bijlagen.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden en opstallen aangegeven. In de planregels zijn regels en bepalingen opgenomen, teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Daarbij is de nodige flexibiliteit ingebouwd, opdat in de planperiode te voorziene ontwikkelingen, die kunnen leiden tot aanpassing van het plan, op een planologisch eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd.

Bij het bestemmingsplan behoren drie afzonderlijke bijlagen:

  • 1. de planMER (zie volgende paragraaf);
  • 2. de Nota inspraak en overleg;
  • 3. Rapportage inventarisatie karakteristieke panden.

In de Nota inspraak en overleg zijn de inspraak- en overlegreacties samengevat en beantwoord. Ook zijn hierin ambtshalve wijzigingen opgenomen. Gezien de omvang van de reacties, zijn deze in een apart document gebundeld. De Rapportage inventarisatie karakteristieke panden beschrijft aan de hand van criteria welke panden in het buitengebied zijn aangewezen als karakteristiek.