direct naar inhoud van 13.4 Bodemkwaliteit
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

13.4 Bodemkwaliteit

Toetsingskader

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient bij functiewijziging te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de betreffende functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd.

Onderzoek en conclusie

Aangezien het bestemmingsplan Buitengebied een plan is dat strekt ter actualisatie van een bestaande regeling, geldt voor een dergelijk plan een uitzondering op de algemene regel dat voor elk plan een bodemonderzoek verricht moet worden. De nieuwe bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan indirect biedt zijn immers gering. Bovendien is nog niet bekend of van de mogelijkheden gebruikgemaakt gaat worden. Als dit laatste al gebeurt, dan is nog onbekend welke locaties het betreft. Geconcludeerd wordt daarom dat het aspect bodemkwaliteit de vaststelling van dit bestemmingsplan niet in de weg staat.