direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding van het bestemmingsplan
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

1.1 Aanleiding van het bestemmingsplan

Aan de Middelerstraat 4 te Olst is een varkenshouderijbedrijf (zeugenhouderij) gevestigd. Het bedrijf ligt binnen het landbouwontwikkelingsgebied Middel. De varkenshouder is van plan uit te breiden met een vleesvarkenstak. Daarvoor is een nieuwe stal nodig en moet het agrarisch bouwperceel worden vergroot. De gemeente Olst-Wijhe heeft besloten hieraan mee te werken. Het bedrijf (met adres Middelerstraat 4) is gelegen ten zuiden van de Middelerstraat. Het voornemen is de nieuwe stal aan de overzijde van de weg te bouwen. Het voorliggende bestemmingsplan omvat de planologisch-juridische regeling, waarmee de nieuwe varkensstal op de beoogde locatie kan worden gebouwd.