direct naar inhoud van 1.2 Het geldende bestemmingsplan
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

1.2 Het geldende bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Middelerstraat 4" is een bestemmingsplanherziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Olst", zoals dat door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Olst is vastgesteld bij besluit van 30 oktober 1989 en is goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 12 juni 1990. In dit bestemmingsplan heeft het perceel Middelerstraat 4 binnen de bestemming "Agrarisch gebied A" een agrarisch bouwvlak. Het perceel waar de uitbreiding is gepland heeft geen agrarisch bouwvlak.