direct naar inhoud van 1.3 Het bestemmingsplan sluit aan bij het nieuwe buitengebiedplan
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

1.3 Het bestemmingsplan sluit aan bij het nieuwe buitengebiedplan

De gemeenten Olst-Wijhe, Deventer en Raalte werken samen aan een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor heel Salland. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe heeft van 16 september tot en met 27 oktober 2011 ter inzage gelegen. In paragraaf 3.7 van deze toelichting wordt nader ingegaan op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe en de toegekende bestemmingen en aanduidingen voor het plangebied van dit bestemmingsplan. Voor wat betreft de plansystematiek van onderhavig bestemmingsplan is aangesloten bij het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe.