direct naar inhoud van 1.4 De bij het plan behorende stukken
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

1.4 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Middelerstraat 4" bestaat uit de volgende stukken:

  • verbeelding (plankaart), ID plannr. NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301;
  • planregels.

Op de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden en opstallen aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan veilig te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin het aan het plan ten grondslag liggende onderzoek en een planbeschrijving zijn opgenomen.