direct naar inhoud van 1.5 Situering van het plangebied
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

1.5 Situering van het plangebied

Het varkenshouderijbedrijf aan de Middelerstraat 4 te Olst ligt ten noordoosten van de kern Olst, in de nabijheid van de Soestwetering. Hierna is een topografisch kaartje opgenomen met de situering van het plangebied (aan de hand van een rode pijl). Op het kaartje is ook de begrenzing van het landbouwontwikkelingsgebied Middel weergegeven (het rood omlijnde gebied). In Bijlage 1 Situering plangebied is de situering van het plangebied concreet weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301_0001.png"

Afbeelding: Topografisch kaartje met ligging plangebied Middelerstraat 4 in het landbouwontwikkelingsgebied.