direct naar inhoud van Artikel 16: Sport
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 16: Sport

16.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport- en speelterreinen;
 • b. evenementen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

 • d. gebouwen en andere bouwwerken;
 • e. erven en terreinen.
16.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Sport' is aan een aantal regels gebonden.

16.2.1. Gebouwen en overkappingen

Een gebouw of overkapping mag:

 • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. een maximale bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
16.2.2. Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 2,00 meter;
 • b. een speelvoorziening mag een bouwhoogte hebben van maximaal 5,00 meter;
 • c. een ballenvanger of een lichtmast mag een bouwhoogte hebben van maximaal 10,00 meter;
 • d. een overige ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 3,00 meter.
16.3. Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Sport' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

 • a. worden gebruikt voor detailhandel;
 • b. worden gebruikt voor horeca, tenzij het horeca betreft die ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de in lid 16.1 sub a genoemde doeleinden;
 • c. worden gebruikt voor meer dan 2 evenementen per jaar.