direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Olst-Wijhe is bezig met een versnelde herziening van verouderde bestemmingsplannen. In dat kader moeten ook de bestemmingsplannen voor alle kleine kernen in de gemeente herzien worden. Het besluit is genomen om deze herziening in één bestemmingsplan te laten plaatshebben. Dit bestemmingsplan is het nieuwe juridisch-planologische kader voor de hierna beschreven kleine kernen.

Ligging en begrenzing plangebied

De kleine kernen waar het in het bestemmingsplan om gaat zijn: Herxen, Elshof, Boerhaar, Den Nul en Welsum. De ligging van de kleine kernen in de gemeente is aangegeven in figuur 1.

 

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0001.png"

Figuur 1. De ligging van de kleine kernen in de gemeente Olst-Wijhe

Voor het buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe wordt een bestemmingsplan Buitengebied opgesteld, de kleine kernen zijn hier al buiten gehouden. De begrenzing van het plangebied van het bestemmingsplan Kleine kernen wordt dus overgenomen uit de begrenzing zoals die ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt aangehouden. De plangrens staat per kern aangegeven in de figuren 2 t/m 6. De definitieve plangrenzen zijn bepaald aan de hand van de praktijk. De nieuwbouwlocatie Baltus in Den Nul is uit het plangebied gehouden. Voor de nieuwbouw op deze locatie is een aparte planologische procedure gevoerd.

 

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0002.jpg"

Figuur 2. Herxen

 

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0003.jpg"

Figuur 3. Elshof

 

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0004.jpg"

Figuur 4. Boerhaar

 afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0005.jpg"

Figuur 5. Den Nul

 

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0006.jpg"

Figuur 6. Welsum

Geldende bestemmingsplannen

Voor het plangebied geldend veel verschillende bestemmingsplannen. Daarnaast hebben in het plangebied regelmatig ontwikkelingen plaatsgevonden die niet in het daarvoor geldende bestemmingsplan passen. Deze zijn door middel van een vrijstelling mogelijk gemaakt. De bestemmingsplannen verschilden onderling qua systematiek en dateren van verschillende perioden. Al deze regelingen worden in dit bestemmingsplan voorzien van een nieuwe eenduidige regeling.