direct naar inhoud van 2.13 Recreatie - Volkstuin
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

2.13 Recreatie - Volkstuin

Doel

Het doel van de bestemming "Recreatie - Volkstuin" is het behoud van de sport- en speelterreinen.

Functionele mogelijkheden

De bestemming is bedoeld voor de volkstuinen die zijn gelegen achter de woningen met nummers 4-10 aan de Kerklaan in Boerhaar.

Binnen de bestemming zijn andere bouwwerken, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen toegestaan. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming mogelijk.

Bouwmogelijkheden gebouwen en overkappingen

Op de volkstuinen staan geen gebouwen. Nieuwe gebouwen en overkappingen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan.

Bouwmogelijkheden andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. Daarbij is aangesloten bij een algemene regeling voor bouwmogelijkheden van andere bouwwerken. Ook is aansluiting gezocht bij de mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen, speelvoorzieningen, ballenvangers, lichtmasten en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen maximaal 2,00 meter hoog zijn. Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 3,00 meter hoog zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld schuurtjes.

Achtergrondinformatie

- Omgevingsaspecten