direct naar inhoud van 5.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Bij een bestemmingsplan moet aangetoond worden of het plan economisch uitvoerbaar is. Omdat het in het geval van het bestemmingsplan Kleine kernen in eerste instantie gaat om een actualisatie van het geldende beleid, zijn kosten gemoeid met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. De gemeente heeft hiervoor financiƫn beschikbaar, het plan is daarmee uitvoerbaar.

Wanneer er sprake is van het opnemen van nieuwe ontwikkelingen, waarbij bouwplannen (volgens het Besluit ruimtelijke ordening) mogelijk worden gemaakt, dan wordt de grondexploitatieregeling uit de Wro van toepassing. Ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid en het kostenverhaal van de gemeente moet daarom gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld. Dit is niet van toepassing wanneer het kostenverhaal op een andere wijze verzekerd is.

Omdat het bestemmingsplan Kleine kernen in principe alleen een actualisatie van geldende bestemmingsplannen is, wordt er vanuit gegaan dat geen sprake is van bouwplannen. De grondexploitatieregeling is niet van toepassing en vereist geen vaststelling van een exploitatieplan.