direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010003006-0401

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. straatmeubilair;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen zoals waterpartijen, waterbergingsvoorzieningen, wadi's, oevers en taluds.
3.2 Bouwregels
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • 1. de bouwhoogte van bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals speeltoestellen en zitbanken en bouwwerken ten dienste van het openbaar nut, zoals meet- en regelkasten voor openbare nutsbedrijven mag per bouwwerk niet meer bedragen dan 3 m en de oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m2;
 • 2. de bouwhoogte van verlichtingselementen bedraagt niet meer dan 5┬ám;
 • 3. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 2 m.