direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watergangen, waterpartijen en oeverstroken;
  • b. waterhuishouding;
  • c. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
11.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 11.1, mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken, zoals bruggen, steigers, duikers en beschoeiingen, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, en een loopbrug ter plaatse van de aanduiding 'brug', waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen