direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer - Railverkeer
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Artikel 8 Verkeer - Railverkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer - Railverkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen met daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen geluidwerende voorzieningen, bermen, paden en watergangen;
  • b. bovendien voor wegen met overwegend een stroomfunctie, fiets- en voetpaden en daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'brug'.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de gronden als bedoeld in lid 8.1, mogen uitsluitend worden gebouwd gebouwen en andere bouwwerken, zoals onderstations, schakel- en kabelkasten, bovenleidingen, sein- en andere masten, verkeerstekens, duikers, bruggen en geluidwerende voorzieningen.

8.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 8.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. gebouwen, zoals een onderstation, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
  • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 10 m bedragen.