direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met overwegend een verblijfsfunctie, met maximaal twee rijstroken;
  • b. parkeerstroken en -voorzieningen;
  • c. fiets- en voetpaden;
  • d. bermen en andere groenvoorzieningen;
  • e. speelvoorzieningen;
  • f. watergangen;
  • g. bovendien voor wegen met overwegend een stroomfunctie, fiets- en voetpaden en daarbij behorende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'brug'.
9.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 7.1, mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken, zoals lichtmasten, informatieborden, verkeerstekens en -regelinstallaties, loopbruggen en straatmeubilair, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.