direct naar inhoud van Artikel 7 Tuin
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

Artikel 7 Tuin

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en erven met de daarbij behorende ontsluitingspaden en in- en uitritten.

7.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1, mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein waarop een gebouw staat   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   1 m  
overige andere bouwwerken   5 m