direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groen- en speelvoorzieningen;
  • b. watergangen en waterpartijen;
  • c. fiets- en voetpaden, in- en uitritten en andere, ondergeschikte verhardingen.
6.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 6.1, mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken, waaronder begrepen bruggen, duikers, onder- en bovengrondse containers voor huishoudelijke afvalstoffen en fietsenstallingen, en een loopbrug ter plaatse van de aanduiding 'brug', waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
luifels, vlaggen- en andere masten   8 m  
loopbrug   6 m  
erf- of perceelafscheidingen   2 m  
overige andere bouwwerken   3 m