direct naar inhoud van 2.3 Functionele beschrijving
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

2.3 Functionele beschrijving

Het plangebied kent momenteel een divers ruimtegebruik, waarbij het in te delen is in drie deelgebieden: het bedrijventerrein, de Raalterwegzone en de Enkweg.

Het grootste deel is in gebruik als bedrijventerrein, dit is het deel gelegen aan de Omloop, de Rijksstraatweg, het deel achter de lintbebouwing langs de Enkweg en achter de bebouwingsstrook langs de Raalterweg. Hier zijn bedrijven gevestigd in de milieucategorie├źn 2 t/m 4. Bij sommige bedrijven staan bedrijfswoningen. Verspreid en op kleine schaal komen ook andere functies voor zoals maatschappelijke functies (brandweer), detailhandel en kantoren. Er komen echter ook enkele burgerwoningen voor. Langs de westzijde van het bedrijventerrein ligt een groene zone met waterpartij.

De zone langs de Raalterweg vormt het overgangsgebied tussen de kern Wijhe en het bedrijventerrein. Hier zijn vooral detailhandel- en retailbedrijven gevestigd.

Het bebouwingslint Enkweg heeft voornamelijk een woonfunctie. Vanaf de Raalterweg is eerst nog sprake van enige detailhandel, daarna beheersen woningen het bebouwingsbeeld. Verder richting de Omloop is in beperkte mate sprake van een menging van de woonfunctie met de bedrijfsfunctie. De bedrijven hebben een lage milieucategorie.

De ontsluiting van het bedrijventerrein vindt voornamelijk plaats via de Omloop en de Industrieweg. De overige wegen op het terrein hebben een erftoegangsfunctie.

Op dit moment is het voor vrachtwagens nog mogelijk om het bedrijventerrein ook via de Raalterweg en de Enkweg te bereiken.