direct naar inhoud van 5.7 Stankhinder
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

5.7 Stankhinder

Het bedrijf Comprifalt produceert stankhinder. Het is niet aannemelijk dat een gemeentehuis als geurgevoelig object beschouwd moet worden. Voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen wordt voor de definitie van een geurgevoelig object verwezen naar artikel 1 van de Wet geluidhinder. Een gemeentehuis voldoet niet aan de eisen van genoemd artikel. Wanneer het bedrijf een milieuvergunning vanuit de Wet milieubeheer heeft, moet voor het opstellen van geurvoorschriften de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) worden gevolgd. Het bevoegd gezag (afhankelijk van het bedrijf is dit de gemeente / provincie) stelt hierbij vast wat een geurgevoelig object is, waarbij veelal onderscheid wordt gemaakt tussen wonen en werken. Het bedrijf levert dus geen belemmeringen voor de ontwikkelingen die direct mogelijk gemaakt worden in dit bestemmingsplan.