direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planologische en milieutechnische randvoorwaarden
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

Hoofdstuk 5 Planologische en milieutechnische randvoorwaarden

Het al dan niet voldoen aan verschillende planologische en milieutechnische randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de vraag of een nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van het onderhavige bestemmingsplan getoetst op planologische en milieutechnische randvoorwaarden. Door Tauw zijn verschillende haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, waarbij tevens de eerder uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis zijjn beschouwd. De conclusies van deze onderzoeken zijn in onderstaande paragrafen verwoord. Voor de volledige rapporten (inclusief de relevante rapporten ten behoeve van het gemeentehuis) wordt verwezen naar de los bijgevoegde bijlagen.