direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

5.2 Bodem

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om middels een verkennend bodemonderzoek te kijken of de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie van het gebied.

Door onderzoeksbureau Tauw is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd volgens NVN 5725 ("Bodemonderzoek De Enk, kenmerk N011-4688832FEE-evp-V01-NL). Deze staat in bijlage 2.

Uit de historische bodeminformatie van de gemeente Olst-Wijhe kan het volgende worden geconcludeerd.
Bij de firma Kluin Wijhe bv aan de Industrieweg 1 is bij de oliewaterafscheider en de werkplaats een sterke verontreiniging aan olie (drijflaag) in de grond en het grondwater aangetroffen. Er is sprake van een ernstige bodemverontreiniging die spoedeisend is. Verder is er EOX boven in een matig verhoogd gehalte aangetroffen. Ook is er aan de Industrieweg 2 (Paauw) een sterke olieverontreiniging in de bodem en het grondwater aanwezig. En aan de Industrieweg 14 en 16 (Logtenberg beheer bv) en Omloop 4 (Blankvoort) / Industrieweg zijn zware metalen en PAK in een licht verhoogd gehalten/concentraties aangetroffen in grond en/of grondwater.

Aan de Enkweg 52 is sprake van een ernstige verontreiniging aan benzeen en koper in het grondwater. Verder is er aan de Enkweg 1 (diverse bedrijven) olie sterk verhoogd aangetroffen in het grondwater. In de grond is sprake van een matige verontreiniging aan olie. Aan de Enkweg 5 is benzo-a-pyreen en PAK matig verhoogd aangetroffen. Verder zijn er aan de Enkweg 12 (Hertong), 18, 38, 54 (Van Gurp) en Enkweg 2 (deel naast Industrieweg 20) licht verhoogde gehalten/concentraties aan zware metalen, minerale olie, PAK, EOX, fenolindex en tri aangetroffen in grond en/of grondwater.

Er zijn aan de IJsselstraat 7 (Surplus lingerie) en 14 licht verhoogde gehalten aan zware metalen, benzo-a-pyreen en PAK in de grond aangetroffen.

Van de volgende adressen is bekend dat er lichte overschrijdingen aan zware metalen, olie, PAK, chryseen, fluoranteen, EOX en naftaleen aangetroffen zijn in grond en/of grondwater. Het gaat hier om Kuierpad 2 (garage Nienhuis bv) en 4, Dijk 54 en 56 (Koerkamp) en verschillende vakken op industrieterrein De Enk.

Als laatste kan worden vermeld dat op Wengelerafweg 8 en Handelsweg 12 (voorheen Enkweg 2j) geen verontreinigingen zijn aangetroffen. En aan de Nijverheidsstraat 5 (Kluin Wijhe bv) is geen bodemonderzoek maar slechts een verkenning uitgevoerd.