direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met overwegend een verblijfsfunctie, met maximaal twee rijstroken;
  • b. voorzieningen ten behoeve van scheepvaart en verkeer te water;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. voet- en fietspaden;
  • e. bermen en andere groenvoorzieningen;
  • f. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 6.1, mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, informatieborden, verkeerstekens en -regelinstallaties, loopbruggen en straatmeubilair, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.