direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Het bestemmingsplangebied ligt in het bestemmingsplan "Uiterwaarden". Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 april 2005 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 22 juni 2006. Op de beide gebieden liggen meerdere bestemmingen.
De bestemmingen die op de meeste gronden liggen zijn natuur en agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden. Tevens ligt op het hele plangebied de dubbelbestemming van "waterstaatkundige doeleinden". De IJssel heeft de bestemming "Waterweg" en de haven heeft een waterbestemming met de nadere aanduiding "passantenhaven".