direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

  • Om een helder beeld te krijgen van het plangebied wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de bestaande situatie. Hier wordt gekeken naar de geschiedenis en het gebruik van het gebied.
  • Hoofdstuk 3 gaat in op het beleid van de rijksoverheid, de provincie Overijssel, de regio waar de gemeente Olst- Wijhe deel van uitmaakt en het gemeentelijk beleid.
  • In hoofdstuk 4 wordt een planbeschrijving gegeven. Hier wordt ingegaan op de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt in dit bestemmingsplan. Deze ontwikkelingen zijn ook geformuleerd in het "Schetsontwerp IJsselzone, Gemeente Olst-Wijhe". Daarom wordt hier volstaan met een korte beschrijving.
  • De planologische en milieutechnische randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied worden in hoofdstuk 5 behandeld.
  • Daarna volgt in hoofdstuk 6 de juridische planopzet van het bestemmingsplan. Uitgelegd wordt hoe de verschillende uitgangspunten voor het gebied vertaald zijn in de bestemmingsregeling. Tevens wordt een motivatie voor de overige bepalingen, behorende tot de bestemmingen, weergegeven.
  • In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 8 op de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Binnengekomen inspraak- en vooroverlegreacties en zienswijzen worden hierin behandeld.