direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

De gemeente is van plan om de locatie van de loswal te herontwikkelen. De gemeente is zich er van bewust dat de locatie een speciale plek is in de regio en wil dit in de toekomst nadrukkelijk tot uiting brengen. Om de locatie nog aantrekkelijker te maken wil de gemeente de komst van een horecagelegenheid mogelijk maken en daarnaast de huidig aanwezige passantenhaven en camperstandplaats uitbreiden. Tot slot wil de gemeente nabij de loswal een ontmoetingsplek voor jongeren uit Wijhe realiseren. De herontwikkeling van de loswal staat niet op zichzelf maar sluit aan bij de Centrumvisie van Wijhe. In deze visie is vastgelegd dat op een steenworp afstand van de loswal een nieuw gemeentehuis komt te liggen. Tevens zal de Raalterweg, die nu de verbinding vormt tussen Wijhe en de loswal, als entree van Wijhe worden opgewaardeerd. Ten behoeve van de gewenste ontwikkeling is het Schetsontwerp IJsselzone opgesteld (zie bijlage 1).

Bij de nieuwe plannen voor de loswal zijn veel partijen betrokken. Deze partijen zoals Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel hebben hun eigen wensen en belangen in het gebied. Zo stelt Rijkswaterstaat eisen ten behoeve van de bescherming van de dijk en de kwaliteit van het water en beheert Rijkswaterstaat de uiterwaarden om extra ruimte vrij te houden in tijden van een hoogwaterpeil. Bij de voorgenomen plannen is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten van de verschillende betrokken partijen. De plannen dienen nog wel voorgelegd en getoetst te worden aan de verschillende overheidsinstanties, de haalbaarheid van de plannen hangt hier in belangrijke mate van af.

Om de nieuwe plannen goed ruimtelijk in te kunnen passen zijn enkele ruimtelijke modellen ontwikkeld. De modellen verschillen in ruimtelijke en functionele zonering. De modellen hebben als doel om de kansen en effecten te beoordelen. Er zijn drie modellen opgesteld, het betreft de volgende:

 • 1. Concentratie van alle functies
  Alle ontwikkelingen worden geconcentreerd op en aan de bestaande loswal. Doordat alles geconcentreerd wordt kunnen niet alle kansen die de locatie biedt benut worden, een uitbreiding van de camperstandplaats is namelijk niet mogelijk.
 • 2. Jongeren ten noorden van de loswal
  In dit model wordt er voor de jongeren ruimte gecreƫerd ten noordwesten van de passantenhaven. Echter de verschillende ontwikkelingen vinden wel in de nabijheid van elkaar plaats. Daarnaast kan er een conflict ontstaan wanneer grote groepen jongeren hun plek hebben langs het zogenaamde 'ommetje van Wijhe'.
 • 3. Herstructurering loswal en jongeren naar het veer
  Het derde model is ook het voorkeursmodel. In dit model worden conflicterende situaties weggenomen. De jongeren krijgen een eigen plek nabij de veerpont. Hierdoor komt er meer ruimte vrij op de loswal om de ambities te verwezenlijken. De camperplaatsen en de passantenhaven kunnen uitgebreid worden, maar ook blijft er ruimte vrij voor bedrijven en recreanten. Tot slot is er ook nog ruimte voor de vestiging van een horecagelegenheid. Met de uitvoering van dit model krijgt de loswal meer belevingswaarde.

Uit te werken model
De gemeente heeft ervoor gekozen om model 3 'herstructurering loswal en jongeren naar het veer'middels dit bestemmingsplan te ontwikkelen. Concreet houdt het model in dat

 • het aantal camperplaatsen tot tien wordt uitgebreid. De camperplaatsen komen haaks op de IJssel te staan en parallel aan de passantenhaven;
 • de loswal beschikbaar blijft voor bedrijven (laden en lossen) en (water)recreanten;
 • in het verlengde van de Rijksstraatweg komt een kwalitatieve horecavoorziening. De horeca wordt gekoppeld aan de loswal en zal bestaan uit een lunchroom/restaurant met een terras aan het water. De horecavestiging komt drijvend in het water grenzend aan de loswal te liggen. Omdat het waterpeil kan stijgen zal vanaf de dijk een loopbrug naar de horecagelegenheid worden aangelegd. De constructie zal zodanig zijn dat het mee kan bewegen bij verandering van het waterpeil. In verband met de komst van de horecagelegenheid zijn extra parkeervoorzieningen nodig. De extra parkeervoorzieningen worden onderaan de dijk gerealiseerd. Hierdoor wordt het uitzicht over de IJssel niet verstoord;
 • ten zuiden van de loswal is het wenselijk om door natuurontwikkeling het waterfront van Wijhe te voltooien. In de nieuwe natuur kunnen eventueel recreatieve routes worden aangelegd.

Naast de ontwikkeling van de loswal zal ten noorden van de loswal een plek voor de jongeren uit Wijhe worden ingericht. In overleg met de jongeren is bepaald dat op deze plek het beste aan hun eisen voldaan kan worden. Bij de veerpont komt een steiger of vergelijkbare voorziening, die goed te bereiken is met de auto, brommer/scooter en fiets. De jongerenvoorziening dient in verband met de variƫrende waterstand makkelijk te verplaatsen zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206_0002.jpg"

afbeelding - schetsontwerp van het model 'herstructurering loswal en jongeren naar het veer'