direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

5.2 Bodem

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om middels een verkennend bodemonderzoek te kijken of de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie van het gebied.

Aangezien bij de voorgenomen ontwikkeling geen nieuwe 'gevoelige' bestemmingen worden gerealiseerd en kijkend naar het voormalige gebruik van de gronden wordt een verkennend bodemonderzoek in eerste instantie niet noodzakelijk geacht.
Voor de vergroting van de haven vindt uitgraving plaats. Om te voorkomen dat de uitgegraven grond vervuild is en elders terecht komt dient hier een onderzoek naar gedaan te worden.

Door Tauw is een bodemonderzoek uitgevoerd, "Partijkeuring grond IJsselzone te Wijhe" (zie bijlage 3). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen afvoer van grond ten behoeve van de vergroting van de haven. Aan de hand van de vastgestelde milieuhygiƫnische kwaliteit van de partij kan worden nagegaan wat de hergebruikmogelijkheden zijn van de grond in het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van informatie van de opdrachtgever (gemeente Olst-Wijhe) wordt verwacht dat de grond geen ernstige verontreinigingen bevat. Op basis van de analyseresultaten wordt de partij grond geclassificeerd als grond dat voldoet aan de kwaliteit van klasse 'Industrie' en is daardoor toepasbaar op bodem dat de bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' heeft.