direct naar inhoud van 8.3 Zienswijzen
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0401

8.3 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 10 september 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen op het gemeentehuis te Wijhe. Daarnaast is het plan digitaal inzichtelijk via de gemeentelijke website. Binnen deze periode bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om zijn/haar mening over het plan te geven. De resultaten van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan en de mogelijke aanpassingen aan het bestemmingsplan die deze tot gevolg kunnen hebben zijn weergegeven in bijlage 13.

Het bestemmingsplan is op 30 mei 2011 gewijzigd vastgesteld. De grootste wijziging bestaat uit het komen te vervallen van de JOP-locatie nabij het veer. De JOP zal nu worden gerealiseerd in de nabije omgeving van de loswal. Voor het overige zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

Van 24 juni tot en met 5 augustus 2011 heeft het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingediend. Daarmee is het bestemmingsplan op 6 augustus onherroepelijk geworden.