direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

1.1 Aanleiding

Op dit moment is het voormalige koetshuis van Huis Boxbergen opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied Olst" en bestemd als "woondoeleinden" met bijbehorend bouwvlak. Op basis van de planologische regeling mag op de locatie één vrijstaande woning worden opgericht. De initiatiefnemers zijn van plan het voormalige koetshuis op te splitsen in twee woningen. De aangebouwde schuur zal in eerste instantie dienst doen als loods, maar kan op termijn worden verbouwd tot woning.

Een herziening van het geldende bestemmingsplan is nodig om de voorgenomen ontwikkeling te kunnen realiseren. Het onderhavige bestemmingsplan is de planologisch-juridische regeling die voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt.