direct naar inhoud van 1.2 Planologisch-juridische regeling
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

1.2 Planologisch-juridische regeling

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Buitengebied Olst dat op 30 oktober 1989 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 12 juni 1990 door Gedeputeerde Staten van Overijssel is goedgekeurd.

De gronden waar deze partiƫle herziening betrekking op heeft zijn in dit plan bestemd als "woondoeleinden" en maakt het splitsen van het voormalige koetshuis in meerdere woningen niet mogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2010 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot splitsing.

Op dit moment is bij de gemeente Olst-Wijhe een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding. Voor de regeling van dit herzieningsplan is aansluiting bij dat plan gezocht.