direct naar inhoud van 1.3 De bij het plan behorende stukken
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

1.3 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Bouwhuispad 4 Olst" bestaat uit de volgende stukken:

  • verbeelding, schaal 1:1.000 (NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401);
  • planregels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen.

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied gelegen gronden aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels en bepalingen gekoppeld teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting. De toelichting heeft geen rechtskracht en bevat de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een planbeschrijving.