direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Water ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. openbare waterlopen;
 • d. scheepvaart;
 • e. oeverstroken;
 • f. vergraving ten behoeve van de doorstroom van water ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - vergraving';
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens voor een fiets-/voetgangersbrug;

met de daarbij behorende:

 • h. bebouwing;
 • i. voorzieningen.

8.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 2,50 meter;
 • c. in afwijking van het bepaald onder b mag de bouwhoogte van scheepvaarttekens niet meer dan 15 meter bedragen.