direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

Artikel 7 Verkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Verkeer ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. uitwijkplaatsen;
  • c. voorzieningen ten behoeve van een veerpont;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens voor een fiets-/voetgangersbrug;

met de daarbij behorende:

  • e. bebouwing;
  • f. voorzieningen, zoals bruggen, bermen en bermsloten, taluds, parkeer- en groenvoorzieningen.

7.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:

  • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 2,50 meter.