direct naar inhoud van 5.3 Geluid
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

5.3 Geluid

Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden, dit is de wet ter voorkoming van geluidshinder als gevolg van wegverkeer, railverkeer en industrie. Er worden in beginsel geen geluidgevoelige of geluidproducerende activiteiten mogelijk gemaakt. Qua geluid is het plan daarom niet van invloed op de omgeving. Verder zijn er geen bestaande activiteiten in de omgeving van het plangebied die qua geluid van invloed zouden kunnen zijn op de ontwikkelingen binnen het plangebied.

Tijdens de aanlegfase van het project wordt materieel ingezet voor het afgraven en verplaatsen van grond. Het gaat daarbij om de inzet van graafmachines, dumpers en vrachtwagens. Eerder akoestisch onderzoek (Cauberg-Huygen, 2008) toont aan dat het ontgraven van 485.000 m3 en het transporteren van de grond binnen een deelgebied geen overschrijding van de normen veroorzaakt. Hierbij zijn de geluidsniveaus ter plaatse van de woningen aan de IJsseldijk lager dan de maximaal toegestane 50 dB(A) in de dagperiode, zie hiervoor ook het akoestisch onderzoek voor fase 4 (Bijlage 3).

De conclusie is dat het plan op het aspect geluid niet van invloed is op de omgeving.