direct naar inhoud van 5.4 Bodemkwaliteit
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

5.4 Bodemkwaliteit

Als het gaat om een verandering in de bodemkwaliteit door het uitvoeren van het project dan is alleen het oppervlak aan sterk verontreinigde grond in de toplaag relevant. Deze oppervlakte mag niet toenemen, maar zou juist moeten afnemen door de ingreep. Bij een afname van de oppervlakte aan verontreinigde bodem nemen ook de blootstellings- en verspreidingsrisico's als gevolg van de aanwezige verontreiniging af. Op basis van de onderzoeksgegevens blijkt, dat in de huidige situatie geen sterk verontreinigde grond in het gebied voorkomt.

Conclusie is dat het realiseren van het project niet leidt tot een negatief effect op de bodemkwaliteit. het verwijderen van de oppervlakten van de toplaag kunnen leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit.