direct naar inhoud van 4.3 Ecologie
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

4.3 Ecologie

De nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogen geen schade brengen aan beschermde gebieden en soorten. Schade aan beschermde gebieden is niet aan de orde. Het plangebied maakt zelf geen deel uit van een beschermd gebied. Daarnaast is de afstand tot de dichtstbijzijnde beschermde gebieden groot en de ontwikkeling in het plangebied relatief kleinschalig in relatie tot die afstand. De bescherming van gebieden is opgenomen in de Natuurbeschermingswet.

Onderzoek

Voor het plangebied zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Deze geven aan of beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn en wat de effecten van de ontwikkeling zijn op mogelijk aanwezige soorten.

In een eerder stadium is een onderzoek uitgevoerd voor de nieuw-/verbouw van Het Weijtendaal. Het daarbij horende park is in dat onderzoek opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat geen negatieve effecten van de ontwikkeling op mogelijk aanwezig soorten verwacht wordt.

Daarnaast is in 2011 voor het Park Wijhezicht een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de consequenties van de ontwikkeling op de aanwezige natuurwaarden. Uit het onderzoek blijkt dat in het park wel enkele beschermde soorten aanwezig zijn, maar dat deze door de ontwikkeling niet negatief beïnvloed worden. Hiervoor is het wel van belang om de vaste verblijfplaatsen (bomen) behouden blijven.

Werkzaamheden, die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen, moeten altijd worden voorkomen. Door gefaseerd en buiten het broedseizoen van aanwezige soorten te werken, wordt schade voorkomen.

De bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet.