direct naar inhoud van 1.2 Handboek ruimtelijke plannen
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

1.2 Handboek ruimtelijke plannen

De gemeente heeft het Handboek Ruimtelijke plannen in voorbereiding, het betreft dus nog een concept. In dit handboek zijn afspraken gemaakt over de bestemmingsplansystematiek. Dit is bedoeld om te komen tot een nieuwe eenduidige systematiek voor de bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Met dit bestemmingsplan is alvast aangesloten op het Handboek.

Het Handboek heeft voor dit bestemmingsplan onder andere de consequentie dat de bestemmingsplantoelichting objectgericht is opgesteld. De toelichting is opgedeeld in objecten, in dit geval de bestemmingen die in het plangebied voorkomen. De objecten zijn allemaal zelfstandig te lezen en sluiten goed aan op de ruimtelijke verbeelding en de regels van het bestemmingsplan.

Voor dit bestemmingsplan betekent dit concreet dat per bestemming een toelichting wordt gegeven. Daarbij wordt ingegaan op het doel van de bestemming, specifieke functionele mogelijkheden, mogelijkheden voor bouwen, eventuele omgevingsvergunningen, mogelijkheden voor afwijkingen.