direct naar inhoud van 3.3 Recreatie en toerisme
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

3.3 Recreatie en toerisme

3.3.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Het park in het plangebied is een extensief gebruikte recreatieve functie. In het plangebied zijn verder geen recreatieve functies aanwezig. Wijhe zelf biedt wel de nodige recreatieve en toeristische voorzieningen, waaronder een passantenhaven bij de IJssel en een overdekt kinderspeelparadijs.

In het plangebied wordt het park opgewaardeerd, zodat het intensiever gebruikt wordt. Daarnaast wordt in het landhuis de mogelijkheid geboden om een kleinschalige verblijfsrecreatieve functie te realiseren, in dit geval een bed & breakfast. De daarbij horende parkeervoorzieningen worden achter het landhuis gerealiseerd.

3.3.2 Beleid recreatie en toerisme

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor recreatie en toerisme. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie bedrijvigheid in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan.

Aanvullend zijn in De lokale economie van Olst-Wijhe (2008) uitspraken gedaan over de economie van de gemeente in de toekomst. De verbreding van de economische structuur is een voorziene ontwikkeling. Dienstverlening, recreatie en toerisme en zorg worden gezien als groeimarkten. Kansen worden gezien in de verbetering van bestaande structuren en een toevoeging van nieuwe bedrijven. Bij recreatie en toerisme worden kleine initiatieven gestimuleerd. Gedacht wordt aan kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie, zoals bed & breakfast.

Als verdere uitwerking van de Toekomstvisie Olst-Wijhe, is het Ontwikkelingsplan Recreatie en Toerisme (2008) vastgesteld. Daarnaast geeft dit plan een vertaalslag van visie naar op uitvoering gerichte projecten op de korte en middellange termijn. De visie richt zich onder meer op een ontwikkeling van verblijfsrecreatie, waarbij bijzondere en luxe accommodaties specifiek worden genoemd als ontwikkelingsmogelijkheid.

De visie is op dit punt geconcretiseerd in het project 'Erfgoedlogies'. Het dient ter versterking van het historische (Hanze-)karakter en ter bevordering van het meerdaags toerisme.

3.3.3 Uitgangspunten bestemmingsplan recreatie en toerisme
  • Het bestemmingsplan maakt in beperkte schaal verblijfsrecreatie mogelijk. Daarbij gaat het om de vestiging van bed & breakfast in het landhuis.