direct naar inhoud van 3.2 Bedrijvigheid
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

3.2 Bedrijvigheid

3.2.1 Ruimtelijke en functionele structuur

In het plangebied zijn in de huidige situatie geen bedrijven aanwezig. Wel is in het park, nabij de straat Wijhezicht, een gebouwde nutsvoorziening aanwezig. Deze nutsvoorziening blijft in de gewenste situatie bestaan.

3.2.2 Beleid bedrijvigheid

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor bedrijvigheid. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie bedrijvigheid in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan. Verder zijn er voor dit bestemmingsplan geen aanvullende uitgangspunten uit andere beleidsstukken dan genoemd.

3.2.3 Uitgangspunten bestemmingsplan bedrijvigheid
  • In verband met de kleinschaligheid van de nutsvoorziening is deze mogelijk gemaakt binnen de bestemming Groen. De ruimtelijke verschijningsvorm van de voorziening (het bouwwerk) is daarin ook geregeld;
  • Gewone bedrijven zijn in het plangebied niet toegestaan.