direct naar inhoud van 5.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Bij een bestemmingsplan moet aangetoond worden of het plan economisch uitvoerbaar is. Dit is enerzijds afhankelijk van de financiƫle haalbaarheid van de ontwikkeling en anderszins van de grondexploitatie van het gebied. Beide aspecten hangen nauw met elkaar samen.

Hoewel het bestemmingsplan bouwplannen (genoemd in het Besluit ruimtelijke ordening) mogelijk maakt, is de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig. Hierover neemt de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een besluit. Voor de ontwikkeling van het plangebied hebben de gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen namelijk een overeenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en over de verdeling van werkzaamheden. Inherent hieraan zijn ook afspraken gemaakt over de verdeling van kosten, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de woningbouw en de herinrichting van de openbare ruimte.

Daarnaast zijn voor de ontwikkeling in het plangebied gelden vanuit "Investeren met gemeenten" (IMG) beschikbaar gesteld. Het IMG komt vanuit de provincie Overijssel.

Uit de bij de overeenkomst horende exploitatieopzet en door de IMG-gelden blijkt dat het plan financieel haalbaar is en daarmee economisch uitvoerbaar.