direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, alsmede ter plaatse van de aanduiding te bebouwen gronden, voor bebouwing ten dienste van de aangrenzende bestemming Wonen, met daarbijbehorende bouwwerken, erven en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op de tot Tuin bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

  • a. voor erkers, ingangspartijen en luifels ten dienste van de aangrenzende bestemming Wonen de volgende bepaling geldt:
    • 1. deze (van een woonhuis deeluitmakende) bebouwing mag de bouwvlakgrens alleen aan de voorzijde van de woning over maximaal de halve gevelbreedte met niet meer dan 2 m overschrijden;
  • b. voor andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen.