direct naar inhoud van 3.4 Geluid
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

3.4 Geluid

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bijgevoegd in bijlage 3. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de woningbouwlocatie geluidhinder zal ondervinden van de spoorlijn Zwolle- Deventer.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting 47 dB bedraagt ter plaatse van beoordelingspunt 02. Er wordt daarmee voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Hogere waarden hoeven derhalve niet aangevraagd te worden.