direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

2.2 Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zal sprake zijn van drie wooneenheden op het perceel: in het oorspronkelijk hoofdgebouw van de boerderij zullen twee woningen worden gerealiseerd en aan de achterzijde van het perceel wordt een geheel nieuwe woning gerealiseerd. De oorspronkelijke agrarische bijgebouwen zullen allen worden gesloopt. Het plan wordt ontwikkeld in het kader van het VAB-beleid (Wonen en Rood voor Rood).

Ten behoeve van de ontwikkeling is een erf- en landschapsplan opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP201204016-0301_0004.jpg"

Afbeelding erf- en landschapsplan boerderij De Overmaat

De toekomstige bebouwing wordt geconcentreerd op het bestaande erf van de boerderij. Het dwarshuis blijft gehandhaafd en aan de zuidzijde van het erf wordt een nieuwe woning toegevoegd. Nabij de bebouwing worden twee bijgebouwen gerealiseerd.

Ten behoeve van de landschappelijke inpassing worden meerdere ingrepen voorgesteld: aan de westzijde van het perceel wordt de bestaande singel uitgebreid dat als een landschappelijk scherm voor de hoogspanningsmasten dient. Op het erf worden beukenhagen, buxushagen en hoogstam fruitbomen geplant. De bestaande bomengroep aan de noordzijde van het perceel blijft behouden.

Het Oversticht heeft geadviseerdt omtrent het erfinrichtingsplan. Door het hergebruik van het hoofdvolume blijft de karakteristieke boerderij, het T-huis, behouden. Sloop van de bijgebouwen leidt tot herstel van het erfensemble. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het erf en het landschap. Nieuwbouw op het erf is mogelijk mits een compact erfensemble wordt ontwikkeld. De nieuwe woning met bijgebouw dient te worden ontworpen als erfwoning (bijgebouw), op het erf. Aanplant van een streekeigen fruitgaarde, enkele losse bomen, struiken en hagen geven een inbedding van het cluster in het landschap.