direct naar inhoud van 2.3 Beeldkwaliteit
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

2.3 Beeldkwaliteit

Geschiedenis van het erf

Boerderij De Overmaat is gebouwd in het begin van de vorige eeuw. Het erf had oorspronkelijk aan beide zijden van de Waterstraat gebouwen. De Waterstraat lag over het erf. In het gebied liggen de boerderijen direct aan dit landweggetje. De boerderij is het type IJsselboerderij (T-vorm). Vanaf 1900 tot de jaren 1950 stonden rondom het erf diverse gaarden met hoogstamfruit. De Waterstraat is een oude verbindingsweg tussen De Boerhaar/Wijhe en Broekland.

In de voortuin staat een bruinbladige beuk, waarschijnlijk is de leeftijd van deze boom gelijk aan het bouwjaar van de boerderij. Deze beschermwaardige beuk is een zeer kenmerkend typisch icoon van een IJsselhoeve boerderij.

Door toepassing van de rood voor rood regeling wordt het mogelijk, door de sloop van landschap ontsierende schuren, een extra woning toe te voegen aan het erf Aan de waterstraat 26 te Wijhe. Na de sloop van de schuren en ontruiming van het erf wordt de karakteristieke IJsselhoeve, genaamd De Overmaat, hersteld. Door behoud van dit hoofdgebouw op het erf mag het worden gespitst in twee woningen.

Beoordeling van de ervenconsulent van Het Oversticht

Het is een gave T-huisboerderij met een groot voorhuis. De boerderij is gebouwd in een bouwstijl die kenmerkend is voor de late 19de eeuw of vroege 20ste eeuw. De hoofdvorm en de gevels van het voorhuis en het bedrijfsgedeelte zijn in tact. Het gebouw heeft zeker karakteristieke kenmerken en bovendien heeft het ook architectonische kwaliteiten die goed bewaard zijn gebleven. Als voorwaarden bij hergebruik uit te gaan van de bestaande kenmerken van gevelindeling, dakopbouw, materiaalgebruik, detaillering en kleurstelling. De nieuwe woning met bijgebouwen wordt als 'bijgebouw (erfwoning)' onderdeel van het erfensemble. De bestaande boerderij is het hoofdgebouw.


Ontwikkeling erf waterstraat 16

Boerenerf "Overmaat" Oude gebiedsnaam Wengelo Hoek (Overmaten)

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP201204016-0301_0005.jpg"

Figuur 1 topografische kaart rond 1917

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP201204016-0301_0006.jpg"

Figuur 2 Topografische kaar rond 1930

Landschapstypologie

(ontwerp omgevingsvisie)

Verspreid liggende erven, middelgrote erven met verschillende volumes en zware beplanting. Sturing: de dragende structuren beschermen en verder ontwikkelen. Instandhouden van schaalverschillen en openheid van het oude rivieren landschap.

Provinciale omgevingsvisie gebied Waterstraat 16 Wijhe

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP201204016-0301_0007.jpg"

Figuur 1: luchtfoto van het erf 2007

Landschapstype: beekdal, oud rivierenlandschap IJssel agrarisch cultuurlandschap, oude hoevenlandschap, dijkringgebied Salland

Ontwikkelingsperspectief: mixlandschap

Bodem: dekzandvlakte

Reconstructieplan: verwevingsgebied


Bestemmingsplan buitengebied Olst-Wijhe, IMRO2008

Huidige bestemming: agrarische bestemming

Functie: intensieve veehouderij

Dubbelbestemming: archeologie 2

Dubbelbestemming: landschap 2

Bebouwing: karakteristiek

Gebied: verwevingsgebied


De voor 'Waarden - Landschap - 2' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - bestemd voor behoud, versterking en ontwikkeling van waarden die samenhangen met de kommen, te weten: openheid.


Beeldkwaliteit nieuwe woning

Uitgangspunt: de bestaande boerderij is en blijft het hoofdgebouw op het erf.

Uitgangspunten voor een nieuw toe te voegen woning op het erf:

Situering en bouwrichting

  • situering en de voetprint volgens het opgestelde erf- en landschapsplan
  • bouwrichting volgens erf- en landschapsplan

Bouwvorm

  • ingetogen verschijningsvorm, aansluitend op de vorm en architectuur van een schuur, voorbeelden (kap)schuur, veestal;
  • Bij de schuurvormen passende materialen gebruiken, streekeigen kleuren en materiaalgebruik;
  • eigentijdse architectuur toepassen om de schuurvormen geschikt te maken voor bewoning;
  • Bouwvolume; stevig bouwvolume passend bij de 'grootheid' van een IJsselhoeve;
  • Bouwarchitectuur dat 'vertuining' voorkomt, architectuur dat gericht is op de waarde en beleving van het bestaande landschap en haar ecologische aspecten.

Erfinrichting

  • Koers en richting voor transformatie is zoals aangegeven in het erf- en landschapsplan met hierop afgestemde architectuur voor de nieuwe woning.