direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

Het wijzigingsplan is als volgt opgebouwd:

  • allereerst worden in hoofdstuk 2 de huidige en toekomstige situatie van het plangebied beschreven;
  • hoofdstuk 3 beschrijft het ruimtelijk relevante beleidskader waar de ontwikkeling aan moet voldoen;
  • in hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan de planologische en milieutechnische en randvoorwaarden;
  • in hoofdstuk 5 wordt het plan getoetst aan de bepalingen die bij de wijzigingsbevoegdheid in acht genomen dienen te worden;
  • hoofdstuk 6 en 7 gaan respectievelijk in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.