direct naar inhoud van 1.3 Geldende bestemmingsplannen
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Het geldend bestemmingsplan voor de locatie is het bestemmingsplan Buitengebied, dat op 21 mei 2012 door de gemeenteraad van Olst-Wijhe is vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming "Wonen". Binnen deze bestemming is de woonfunctie toegestaan. Het perceel heeft daarnaast ook de aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - voormalige bedrijfsbebouwing' en 'karakteristiek'. Het plangebied ligt tevens binnen de dubbelbestemmingen "Waarde - Landschap - 2" en "Waarde - Archeologie - 1" en de gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied'.

Het splitsen van de bestaande woning en het realiseren van een woning in het karakteristieke bijgebouw passen niet binnen de woonbestemming. Om medewerking te kunnen verlenen aan het voorgenomen plan is een planologische procedure noodzakelijk. Daartoe kan gebruikt worden gemaakt van twee wijzigingsbevoegdheden in het geldend bestemmingsplan. De wijzigingsbevoegdheid in artikel 44.1 maakt de woningsplitsing van karakteristieke panden mogelijk. De wijzigingsbevoegdheid in artikel 44.2 staat de realisatie van een woning in een karakteristiek bijgebouw toe. Op de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden wordt in paragraaf 5.1 nader ingegaan.